Grundläggande folkhälsovetenskap (tredje upplagan). Liber. 2012 Utsågs 2008 av studentkåren vid Mälardalens högskola till högskolans bäste lärare Erhållit författarpris med 20000 kronor tills.m. Kristina Pellmer Wramner för serien av läroböcker på universitetsnivå i folkhälsovetenskap. 2013

270

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2018-03-06 Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten Gäller från: vecka 25, 2018 Behörighet: Grundläggande behörighet Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Vaccinationer : risker och skador 9789197971478 | Fruugo LU. Bild 3. Böcker som är kantstötta, skrivna I, lite missfärgade eller äldre upplaga. Folkhälsa som tvärvetenskap. Ingemar Andersson och Göran Ejlartsson. 2013.

Grundläggande folkhälsovetenskap upplaga 3

  1. Undersköterska vidareutbildning barn
  2. Noel barber shop

; 24 cm ; Ämnesord: Folkhälsa; Samhällsmedicin; Medarbetare: Wramner, Bengt, Wramner, Håkan, ISBN: 978-91-47-10549-6; Antal i kö: 0 (0) Denna fjärde upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har bland annat kompletterats med avsnitt om jämlikhet i hälsa, kopplingen mellan migration och folkhälsa samt olika aktörers roll i … Grundläggande folkhälsovetenskap / [Kurslitteratur] Utgivning, distribution etc. Liber, Stockholm : 2017 ; DDC klassifikationskod (Dewey Decimal effekt och förändringsmöjligheter. Denna fjärde upplaga har bland annat kompletterats med avsnitt om jämlikhet i hälsa, kopplingen mellan migration och folkhälsa samt olika aktörers roll Denna tredje upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har jämfört med den andra upplagan 2007 kompletterats bland annat med kunskaper om folkhälsoekonomi, sociala medier, Grundläggande folkhälsovetenskap ger dig dessa kunskaper! Denna fjärde upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har bland annat kompletterats med avsnitt om jämlikhet i hälsa, kopplingen mellan migration och folkhälsa samt olika aktörers roll i folkhälsoarbetet. I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdateras med ny forskning, och utvecklats med tanke på att sjuksköterskor träffar personer som lider av psykisk ohälsa också i andra former av vård än inom den psykiatriska vården. Begrepp inom folkhälsovetenskap Folkhälsopolitiska mål och hälsoteorier Hälsans bestämningsfaktorer Olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och samhällsnivå Målgrupper för folkhälsoarbete Olika aktörers roll i folkhälsoarbete Strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap Grundläggande folkhälsovetenskap Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor : ISBN: 9789147113279 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Återgång i arbete : processer, bedömningar, åtgärder Ekberg Kerstin, Eklund Mona, Hensing Gunnel 2nd upplagan, 2007.

Begrepp inom folkhälsovetenskap Folkhälsopolitiska mål och hälsoteorier Hälsans bestämningsfaktorer Olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och samhällsnivå Målgrupper för folkhälsoarbete Olika aktörers roll i folkhälsoarbete Strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap Förord till fjärde upplagan; 1 Folkhälsa - begrepp och definitioner 11; Hälsa 11; Folkhälsa 14; Folkhälsoarbete 15; Folkhälsovetenskap 16; Friskvård 17; Hälsofrämjande arbete 18; Empowerment 18; Att diskutera 19; Referenser 19; 2 Hälsans bestämningsfaktorer 21; Faktorer som påverkar hälsan 24; Skyddsfaktorer 25; Riskfaktorer 26 Grundläggande folkhälsovetenskap Pellmer Wramner Kristina, Wramner Bengt, Wramner Håkan Fjärde upplagan : 2017 : 260 sidor : ISBN: 9789147113279 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.

Grundläggande folkhälsovetenskap beskriver hälsoutvecklingen hos olika befolkningsgrupper, pekar på risk- och skyddstrender och presenterar inriktningen på folkhälsoarbetet på såväl nationell som internationell nivå.

Denna fjärde upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har bland&nb 4 mar 2021 Förväntad leveranstid: 3-4 dagar (begagnad) · 1-8 arbetsdagar (ny). Lägg till Grundläggande folkhälsovetenskap ger dig dessa kunskaper!

Grundläggande folkhälsovetenskap upplaga 3

I denna tredje upplaga har tidigare kapitel uppdateras med ny forskning, och utvecklats med tanke på att sjuksköterskor träffar personer som lider av psykisk ohälsa också i andra former av vård än inom den psykiatriska vården.

Publicerad: Stockholm : Liber, [2017] Tillverkad: 2017. Svenska 260 sidor.

Folkhälsoarbete förutsätter gedigna kunskaper om hur man kan påverka de levnadsförhållanden som har betydelse för folkhälsan. Utbildning inom folkhälsovetenskap spelar också en stor roll för att folkhälsoarbetet ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Alternativt namn: Pellmer, Kristina, 1945-. Wramner, Bengt, 1947- (författare) Wramner, Håkan, 1979- (författare) ISBN 9789147105496. 3., kompletterade uppl.
Zeta pasta puttanesca

Medicinsk vårdpedagogik, 0,5 hp folkhälsovetenskap och 0,5 hp medicinsk vetenskap) 2. 2.1.2. Grundläggande i handledningen är att du reflekterar över oc grundläggande kunskaper om läs- och skrivut- veckling PULS Historia 4-6 Arbetsbok 3, Tredje upplagan. N o K Grundläggande folkhälsovetenskap •. Lib. 12 jun 2014 3.

Lindra  Barn utvecklar sitt språk - 200kr Introduktion till vetenskapsteorin (3) - 80kr Språk i Internationella relationer, 3e upplagan, 2017, Gustavsson Tallberg eller alla för 600kr Grundläggande folkhälsovetenskap 100krVårdvetenskap oc 24 aug 2020 Vårdvetenskap Grundnivå, 7,5 hp. Vårdpedagogik Grundnivå 3,5 hp. Medicinsk vetenskap Grundnivå 2,5 hp. Folkhälsovetenskap Grundnivå 1  Ladda ner Grundläggande folkhälsovetenskap - Kristina Pellmer, Bengt Wramner , Denna fjrde upplaga av Grundlggande folkhlsovetenskap har bland annat  22 jan 2020 Boken ”Grundläggande folkhälsovetenskap” behöver studenten köpa Viveca Östberg Pellmer m.fl.
Ansökan medborgarskap blankett
Grundläggande folkhälsovetenskap ger dig dessa kunskaper! Läs mer Boken bygger på den värdegrund som genomsyrar Förenta Nationernas strategi för en hållbar utveckling liksom på de elva målområdena för folkhälsa som enhälligt beslutats av Sveriges riksdag.

folkhalsovetenskap | Bokbörsen. Folkhälsovetenskap Bok. En introduktion till folkhälsovetenskap Grundläggande folkhälsovetenskap ; Förlag, etc.