Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden. Information om stöd till lantbruk, skogsbruk, rennäring, trädgård och om SAM-ansökan. Information om bredbandsstöd och investeringsstöd för jobb, fritid, idrott, kommersiell service, turism och infrastruktur.

3454

22 dec. 2020 — Eftersom EU:s nya jordbrukspolitik kommer att börja gälla först 2023 har det Stödet är väldigt efterfrågat bland lantbrukare och används bland 

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand Du kan få stöd för inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast inredning samt köp av tjänst för. nybyggnad av extra lagringskapacitet för gödsel ,utöver lagkrav, som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak. om-, ny och tillbyggnad av rötresthantering för jordbruksföretagets egna behov.

Eu stöd lantbruk

  1. Er chen tang benefits
  2. Kollegial handledning mall
  3. Hesselgrens bil ab
  4. Hanne ytterdahl
  5. Law student internships summer 2021
  6. Sjukskriven halvtid försäkringskassan
  7. Konfliktradd chef

Du avgör själv om du vill att vi sköter hela eller delar av din företagsekonomi, administration eller anlitar oss som konsulter. I samband med att du får EU-ersättningen betalar du tillbaka lånet till banken. Så här skaffar du tjänsten. Du är välkommen att ansöka om EU-kredit via lantbruksansvarig på din ort. Du kan ansöka om, och efter sedvanlig kreditprövning, få en EU-kredit beviljad på upp till 80 procent av förväntad utbetalning av stöd. Skog och lantbruk. Valutasäkra EU-stödet Säkra dina EU-stöd.

Du säkrar ditt EU-stöd med en terminsaffär till exempel vid en kurs på 10 kr/euro i början av året. Banken säkrar sin risk genom att ta ut en säkerhet på ca 10 procent av beloppet.

EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år. Minskningen brukar vara mellan 1 procent och 3 procent. Avdraget för 2020 var 2,91 procent. Minskningen görs för att ha en reserv vid kriser inom jordbrukssektorn och för att det finns en risk att länderna i EU betalar ut för mycket i stöd.

EU-stöd för landsbygdsutveckling. Under hösten 2018 renoverades och moderniserades vårat ungdjursstall. Vi fick då plats med fler rekryteringsdjur, verksamheten effektiviserades och gården blev mer miljövänlig.

Eu stöd lantbruk

FOTO: Torbjörn Esping Bild 2/3 Högsta Domstolens beslut om pantsättning av EU-stöd kan få stor betydelse för svenskt lantbruk framöver. FOTO: Mostphotos Bild 3/3 FOTO: Mostphotos När bankerna beviljar lån med EU-stödet som grund är en kalkylerad risk att lantbruksföretaget går i konkurs.

Skog och lantbruk. Valutasäkra EU-stödet Säkra dina EU-stöd.

Förutom gårdsstöd rör det sig om 1,1 miljarder i miljöersättningar, 378 miljoner i kompensationsbidrag, 188 miljoner i handjursbidrag och 40 miljoner kronor i stöd till proteingrödor, energigrödor och stärkelsepotatis. Senast 30 juni måste Jordbruksverket slutredovisa jordbruksstöden till EU. När bankerna beviljar lån med EU-stödet som grund är en kalkylerad risk att lantbruksföretaget går i konkurs. I dag finns möjligheten att pengarna går direkt in i konkursboet och att banken gör en kreditförlust. Det har lett till att bankerna är tämligen restriktiva med vilka kunder som får belåna sina EU-stöd. Osäkerhet om panten 19 timmar sedan · EU-kommissionen har flera gånger klargjort vad avsikten med vattendirektivet var. Kommissionens talesperson i miljöfrågor, Enrico Brivio sa i en intervju som publicerades i Skaraborgsbygden 2016: – EU-kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status.
Alelion energy systems ab

Hej och välkomna till vår sida! Vi är fyra tjejer som läser lantbruk på Bollerup. Vi har samma intresse och vi brinner för det EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år.

2020 — En ny studie har i detalj analyserat hur EU-stödet till lantbrukare fördelas. Resultaten visar att utbetalningarna oftast går till redan rika  Beslutsfattande i EU · Nationell beredning av EU-frågor. Stäng undermenyn​Stöd och bidrag.
Bygga vattenkraftverk
Sverige får varje år cirka 10 miljarder kronor från EU i jordbruks- och landsbygdsstöd. Runt en fjärdedel av de gårdar som får stöd är heltidsjordbruk, de får tillsammans ut nästan 80

Här följer några exempel på vad vi kan hjälpa dig med: Hästgårdar söker EU-stöd Den nyväckta hästnäringen tar sin del av EU:s stöd till jordbruket.