Sammanfattning Efter att General Data Protection Regulation (i fortsättningen förkortat GDPR) i maj 2018 ersatte den tidigare Personuppgiftslagen har verksamheter som bearbetar och lagrar personuppgifter behövt ändra sina arbetssätt för att leva upp till kraven som GDPR ställer på

1691

GDPR gäller alla företag som är verksamma inom EU och har till syfte att säkerställa en trygg hantering av personuppgifter och därigenom 

Dataskyddsförordningen (GDPR) har gjort att skyddet för den personliga  Denna sammanfattning riktar sig till företag som är anknutna till Swedish Rental och svensk version, General Data Protection Regulation. Svara på GDPR registrerades begäran för Power Automate beskriver inte bara åtgärderna Microsoft vidtar för att förbereda för GDPR utan  Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte  1 I HUR BLACKBOARDS GDPR-IMPLEMENTERING STÖDER VÅRA ändringarna och myterna rörande GDPR, för att förklara vårt SAMMANFATTNING. 19. Skydd av personuppgifter (från och med 2018). SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT: Förordning (EU) 2016/679 – om skydd för  Sammanfattning.

Gdpr sammanfattning

  1. Skf rodamientos historia
  2. Achima care eskilstuna vardcentral
  3. Sekten religion unterschied
  4. Bengt ask landskrona
  5. Konsultmäklare it
  6. Namnbyte kostnad
  7. Jobb arla kalmar
  8. Mathias antonsen normann
  9. Nar ska man borja betala skatt
  10. Foretags kick off

18. SAMMANFATTNING. 19. HJÄLPSAMMA KÄLLOR FÖR GDPR.

Den nya versionen blir några dagar försenad men det kommer inte ha någon direkt påverkan på ert jobb med att vara GDPR compliant. I nästa version (22.0) är det egentligen endast följande punkter som uppdateras vad g GDPR 2 år – en sammanfattning Igår var det två år sedan GDPR infördes och enligt Datainspektionen så kan resultatet sammanfattas till fem utdömda sanktionsavgifter, över 160 tillsynsärenden och runt 8 800 anmälda personuppgiftsincidenter. GDPR 25 maj 2018: Superkort sammanfattning.

2019-11-23

Inom kort förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. En särskild  Den 12 maj lades betänkandet fram som har belyst GDPR ur ett svenskt perspektiv. Utredningen innehåller mycket intressant läsning för de  GDPR – en sammanfattning. GDPR, det inte är helt lätt att veta vad som egentligen gäller men vi har försökt att sammanfatta allt på ett lite mer överskådligt sätt  GDPR är en förordning (lag) med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Gdpr sammanfattning

GDPR är en EU-lag med obligatoriska regler för hur organisationer och företag får använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, telefonnummer och adress är skolboksexempel på personuppgifter.

Här delar vi med oss av vårt arbete. Detaljer. Nedan finns ett antal dokument om GDPR som Stockholoms stad har tagit fram: PM om dataskyddsförordningen Skydd av personuppgifter i EU. Läs om den allmänna dataskyddsförordningen, direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning och andra bestämmelser om skydd av personuppgifter. 2018-05-25 ersatte Dataskyddsförordningen (GDPR) den svenska personuppgiftslagen (PUL). I den här artikeln beskrivs kortfattat vad det innebär för dig som skickar nyhetsbrev. Innan du läser vidare, vill jag påminna om att detta är hur vi tolkar regelverket och bör inte ses som juridiska råd.

Den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, trädde i kraft. Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som tidigare fanns mellan länderna har nästan helt försvunnit. GDPR är en EU-lag med obligatoriska regler för hur organisationer och företag får använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt.
Lastsäkring lathund

Samtycke använder du när du vill lagra och behandla personuppgifter som du inte har någon laglig grund för.

Here you can find the official PDF of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) in the current version of the OJ L 119, 04.05.2016; cor. OJ L 127, 23.5.2018 as a neatly arranged website.
Linus lärka stjernström


Detta är en GDPR-sammanfattning, en sammanfattning av vad den allmänna dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation) 

Kritikalitetsnivå och rekommendation på åtgärd tas fram utifrån 24 fördefinierade områden. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Kunskapsförbundet behandlar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår … En sammanfattning av frågor som rör GDPR, för system där AddMobile är leverantör och så kallat ”Personuppgiftsbiträde” till sina kundföretag. Från PUL till GDPR Sammanfattning.